OP-05

OP-05 - Sigurnosno uže sa karabinerom Podesivo uže od poliamida za pozicioniranje. EN358
Kategorija:

Opis artikla

OP-05 – Sigurnosno uže sa karabinerom
Podesivo uže od poliamida za pozicioniranje.
EN358