Filter ZDJ-012

Filter  A1P2 organska isparenja i dodatkom predfiltera za prašinu P2 EN 14387

Opis artikla

Filter  A1P2 organska isparenja i dodatkom predfiltera za prašinu P2
EN 14387